भ्याकुम उच्च शियर मिक्सिंग ट्याank्क

  • Vaccum Emulsify Tank

    भ्याकुम इमुल्सिफाई ट्याank्क

    जिING्गइ भ्याकुम उच्च शियर मिक्सिंग ट्याank्क, जसलाई भ्याकुम इम्ल्सिफाई मिक्सि tank ट्या tank्क पनि भनिन्छ, भ्याकुम प्रणाली, उच्च कतरन प्रणाली, मिक्सर प्रणाली, मिक्सर लिफ्टि system प्रणाली, अपरेशन प्लेटफर्म।